Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


7 ต.ค. 2558 - 12:41

ต้อนรับคณะกรรมการก่อสร้างท่าเรือ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ต้อนรับคณะกรรมการก่อสร้างท่าเรือ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ. ศ. 2558 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบการสร้างท่าเรือจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้เดินทางมาเพื่อตรวจสอบโครงการก่อสร้างท่าเรือและมีการรับฟังการนำเสนอโครงการโดยดรใสุเมธ สุทธภักติ และคุณบรรจง อรชุนกะ ได้นำเสนอความเป็นมาของโครงการและจุดประสงค์ของการก่อสร้างท่าเรือภายในโครงการขึ้น นอกจากนั้นทางบริษัทฯได้เรียนเชิญร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในโครงการ โดยทางคณะกรรมการร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 20 ต้นด้วยกันภายในบริเวณกังหันต้นที่ 1 โดยต้นไม้เหล่านี้จะได้รับการดูอย่างดีให้เติบโตสวยงามภายในโครงการฯ และมีป้ายชื่อแต่ละท่านที่ร่วมกันปลูกติดอยู่ที่ต้นไม้ด้วยซึ่งการเดินทางมาตรวจการก่อสร้างท่าเรือนี้จัดทำขึ้นโดย กรมเจ้าท่า ที่ทางบริษัทฯ ได้มีการขออนุมัติการสร้างท่าเรือขนาด 20 ตันกรอสส์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการเยี่ยมชมทัศนียภาพของโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งได้อีกทางหนึ่ง โดยมติการพิจารณาการก่อสร้างท่าเรือแห่งนี้ยังอยู่ในระหว่างการรออนุมัติ ต่อไปTop