Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


1 ก.ค. 2559 - 16:59

ต้อนรับคณะศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับคณะศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 15 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโครงการกังหันลม โดยมีคณะพนักงานให้การบรรยาย นำชมโครงการ และศึกษาความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานลม บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรติเข้าชมโครงการและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านในโอกาสต่อไป


Top