Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


6 ก.ค. 2559 - 15:22

iWind ขอต้อนรับ บริษัท หลักทรัพย์เอเซียพลัส จำกัด

วันอังคาร ที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับบริษัท หลักทรัพย์เอเซียพลัส จำกัด จำนวน 3 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโครงการกังหันลม โดยมีผู้บริหาร iWind และพนักงานให้การต้อนรับเป็นอย่างดี โดยมีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับกังหันลม และพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานลม บริษัทฯ ขอขอบพระคุณคณะบริษัท หลักทรัพย์เอเซียพลัส จำกัด ที่ให้เกียรติเข้าชมโครงการและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านในโอกาสต่อไป


Top