Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


22 ก.ค. 2559 - 16:31

ต้อนรับอดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะฯการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับอดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะฯ จำนวน 30 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโครงการกังหันลม โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานให้การบรรยาย นำชมโครงการ และศึกษาความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานลม บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรติเข้าชมโครงการและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านในโอกาสต่อไป


Top