Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


22 พ.ย. 2559 - 12:56

การลงนามความร่วมมือการขยายโครงการไปยังประเทศบังคลาเทศ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) บริษัทย่อยในเครือบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยีคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้พัฒนาโครงการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งใน และต่างประเทศได้ลงนามการขยายโครงการไปยังประเทศบังคลาเทศร่วมกับ US-DK Green Energy (BD) Ltd. จากประเทศบังคลาเทศโดยการลงนามครั้งนี้เป็นการลงนามข้อตกลงในการเข้าร่วมพัฒนาโครงการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 60 MW เพื่อจำหน่ายเข้าระบบเครือข่ายไฟฟ้าบริเวณพื้นที่เลียบชายฝั่งของรัฐค๊อกซ์บาซาร์ (Cox's Bazar) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ 0995 ซึ่งถือเป็นโครงการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แห่งแรกในสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯยังได้เดินหน้าศึกษาศักยภาพลมในแหล่งพื้นที่อื่นๆในประเทศบังคลาเทศเพิ่มเติมเพื่อรองรับโครงการในอนาคตในการนี้บริษัทฯได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตบังคลาเทศประจำประเทศไทยนางซะอีดะฮ์มุนาตัสนีม (H.E. Ms. Saida Muna Tasneem) ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ด้วยTop