Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


19 ธ.ค. 2559 - 18:06

iWind ขอร่วมเป็นกำลังใจแก่พี่น้องภาคใต้ โดยในวันที่ 16 -17 ธันวาคม 2559

จากเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้ iWind ขอร่วมเป็นกำลังใจแก่พี่น้องภาคใต้ โดยในวันที่ 16 -17 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา iWind ได้เดินทางแจกถุงยังชีพให้แก่พี่น้องชาวหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเพิง และหมู่ที่ 2 ตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งสิ้น กว่า 400 ถุงด้วยกัน


Top