Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


21 ธ.ค. 2559 - 09:39

คณะนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ามาศึกษาดูงานโครงการฯ

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 44 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโครงการกังหันลม และศึกษาดูงานระบบกระบวนการผลิตทางไฟฟ้า โดยมีผู้จัดการโครงการฯให้การบรรยาย และนำชมโครงการฯ


Top