Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


7 ต.ค. 2558 - 12:46

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)โครงการ ลมลิกอร์

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2558 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU) ระหว่าง บริษัท ลมลิกอร์ จำกัด และศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อทำการศึกษาการประเมินศักยภาพของพลังงานลม รวมทั้งการจัดเวทีรับฟังการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการฯTop