Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


8 ก.พ. 2560 - 16:11

ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์ โรงเรียนบริบูรณ์วิทยา ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมโครงการฯ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ยินดีต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์ โรงเรียนบริบูรณ์วิทยา ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 99 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโครงการกังหันลมเลียบชายฝั่ง เพื่อดูงานระบบกระบวนการผลิตทางไฟฟ้า โดยมีวิทยากรให้การบรรยาย และนำชมโครงการฯ


Top