Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


14 มี.ค. 2560 - 15:55

โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าแชง

วันที่ 14 มีนาคม 2560 โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าแชง ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 76 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโครงการกังหันลม เพื่อดูงานระบบกระบวนการผลิตทางไฟฟ้า โดยมีวิทยากรให้การบรรยายและนำชมโครงการฯ


Top