Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


8 ต.ค. 2558 - 15:36

คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2558 เรือเอกนายแพทย์วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการ และ ดร.สุเมธ สุทธภักติ และ คุณบรรจง อรชุนกะ รวมทั้งคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมโครงการและพูดคุยแลกเปลี่ยนเยี่ยมชมตรวจสอบการดำเนินงานกับทีมวิศวกรโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการของพวกเรานั้นจะสำเร็จผ่านไปด้วยดีTop