Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


24 ส.ค. 2560 - 15:57

iWind ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนโครงการ Thailand Energy Awards 2017

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) เข้ารับรางวัลในงาน Thailand Energy Awards 2017 รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) ประจำปีพ.ศ. 2560 ของโครงการสวนกังหันลมเสียบชายฝั่ง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมทั้งทีมเจ้าหน้าบริหารโครงการฯ ฝ่ายวิศวกรรมของบริษัท iWind เข้าร่วมนำเสนอรายละเอียดโครงการฯ ซึ่งในงานนี้ผู้เข้าร่วมงานต่างได้รับความสนใจในโครงการฯ เป็นอย่างมากTop