Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


27 ก.ย. 2560 - 10:02

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง เยี่ยมชมโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

วันที่ 26 กันยายน 2560 โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จำนวน 100 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโครงการสวนกังหันลม เพื่อศึกษาดูงานระบบกระบวนการผลิตทางไฟฟ้า และศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนจากพลังงานลม โดยมีผู้จัดการโครงการฯให้การบรรยาย และนำชมโครงการฯ


Top