Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


10 พ.ย. 2560 - 17:45

ต้อนรับคณะฯผู้บริหารกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เยี่ยมชมโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2017

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 คณะฯผู้บริหารกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน Thailand Energy Awards 2017 เพื่อเป็นการยกย่องและชื่นชมในความสำเร็จในการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน โดยมีดร.สุเมธ สุทธภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) นำเยี่ยมชม และดูงานระบบกระบวนการผลิตทางไฟฟ้าโครงการฯ


Top