* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 18/01/2563 00:30:00
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,600.48 +4.61 +0.29 1,604.28 1,595.96 18,757,862 61,064.72
SET50 1,081.22 +2.35 +0.22 1,084.23 1,078.16 1,363,620 38,285.71
SET100 2,366.43 +6.34 +0.27 2,372.85 2,359.68 2,023,436 46,017.89
sSET 697.03 +3.25 +0.47 699.49 694.96 709,647 2,376.13
SETCLMV 989.77 +3.45 +0.35 993.54 985.40 463,909 12,832.55
SETHD 1,147.55 +7.89 +0.69 1,153.61 1,142.66 547,305 17,053.50
SETTHSI 991.17 +2.01 +0.20 994.16 988.16 1,191,340 35,470.52
SETWB 1,009.36 +7.79 +0.78 1,011.01 999.95 326,024 7,317.73
mai 308.80 +0.39 +0.13 311.67 308.77 524,354 655.39