* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,563.85 - - - - - -
SET50 1,057.87 - - - - - -
SET100 2,321.80 - - - - - -
sSET 675.25 - - - - - -
SETCLMV 968.76 - - - - - -
SETHD 1,121.19 - - - - - -
SETTHSI 966.39 - - - - - -
SETWB 1,000.60 - - - - - -
mai 313.70 - - - - - -