* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 12/12/2561 00:30:07
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,633.62 -16.37 -0.99 1,647.88 1,633.11 12,195,503 42,897.10
SET50 1,086.83 -12.74 -1.16 1,098.18 1,086.31 981,031 31,208.75
SET100 2,399.13 -28.66 -1.18 2,424.46 2,398.41 1,740,674 35,886.28
sSET 792.18 -9.67 -1.21 800.98 792.18 213,515 863.74
SETHD 1,230.10 -5.27 -0.43 1,237.12 1,226.03 346,976 11,049.96
SETCLMV 1,027.93 -14.07 -1.35 1,039.21 1,027.07 339,203 9,662.49
SETTHSI 1,035.86 -9.77 -0.93 1,045.12 1,034.77 541,131 22,790.23
mai 394.52 -2.97 -0.75 399.80 393.98 3,282,805 477.23