* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 19/02/2562 00:30:16
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,635.71 -1.23 -0.08 1,647.74 1,635.71 10,598,874 34,318.41
SET50 1,088.97 -0.42 -0.04 1,097.16 1,088.34 698,353 21,056.58
SET100 2,397.33 -2.05 -0.09 2,417.04 2,396.62 1,157,404 25,811.46
sSET 779.86 -1.72 -0.22 786.32 779.30 209,078 879.73
SETHD 1,229.88 -0.34 -0.03 1,238.85 1,229.26 305,864 9,723.16
SETCLMV 1,003.58 -5.06 -0.50 1,017.22 1,003.58 241,446 6,823.80
SETTHSI 1,049.90 -0.16 -0.02 1,057.73 1,049.55 596,728 19,024.81
mai 382.78 -0.44 -0.11 386.37 382.78 737,081 665.69