* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 25/05/2562 00:30:12
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,614.12 +4.33 +0.27 1,617.62 1,599.10 14,481,926 55,153.38
SET50 1,072.13 +1.64 +0.15 1,075.63 1,061.58 1,181,694 41,163.54
SET100 2,365.25 +5.48 +0.23 2,372.34 2,341.16 1,839,359 46,904.67
sSET 736.87 +3.04 +0.41 736.87 729.25 169,522 819.88
SETCLMV 1,013.27 +11.01 +1.10 1,015.82 997.03 508,565 13,792.99
SETHD 1,185.21 +3.08 +0.26 1,188.87 1,176.05 583,070 18,243.07
SETTHSI 1,030.76 +2.93 +0.28 1,034.05 1,020.17 936,108 35,920.85
SETWB 1,006.50 +5.40 +0.54 1,009.92 996.87 566,518 12,627.83
mai 339.36 +0.29 +0.09 341.10 337.91 155,571 292.27