* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,341.07 - - - - - -
SET50 879.13 - - - - - -
SET100 1,952.19 - - - - - -
sSET 593.49 - - - - - -
SETCLMV 918.30 - - - - - -
SETHD 907.77 - - - - - -
SETTHSI 819.63 - - - - - -
SETWB 898.86 - - - - - -
mai 294.17 - - - - - -