* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
* ข้อมูลล่าสุด 02/10/2563 03:19:46
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,247.59 +10.55 +0.85 1,251.11 1,232.81 16,871,438 44,863.49
SET50 788.02 +6.96 +0.89 791.02 777.61 995,654 20,297.91
SET100 1,768.87 +16.16 +0.92 1,775.37 1,745.42 2,150,232 28,187.78
sSET 614.69 +2.34 +0.38 616.75 608.81 506,850 2,224.81
SETCLMV 829.29 +8.46 +1.03 832.07 814.72 1,143,566 15,493.35
SETHD 811.39 +8.73 +1.09 814.63 800.06 334,385 8,733.77
SETTHSI 740.84 +6.90 +0.94 743.28 730.22 1,221,022 21,485.82
SETWB 850.33 +0.74 +0.09 855.53 841.97 334,139 7,569.53
mai 317.91 +2.06 +0.65 318.49 314.53 655,616 1,954.94